Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi Egry ovi
  • 2020-09-03 | Tájékoztató a korona vírusról

    A koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

  • 2020-09-03 | Óvoda elérhetőségei

    Sajnos intézményünk sem vonalas telefonon, sem e-mail-en keresztül nem elérhető.

  • 2020-05-28 | A 2020-as évben az „Add a kezed” Alapítvány az adó 1%-os bevétele 308.070 Ft

    Kedves Szülők, Támogatók! A 2020-as évben az „Add a kezed” Alapítvány az adó 1%-os bevétele 308.070 Ft.

Óvodánk Rövid Bemutatkozója

Óvodánk a veszprémi Egry lakótelep zöldövezetében, egy csendes, tiszta levegőjű  zsákutcában található . Az épület pavilonos rendszerű, melyben 11 csoportszoba, egy nagy tornaterem és saját konyha   található. A belső környezet igényesen kialakított és tárgyi feltételeiben különösen jól ellátott. Speciálisan kialakított helyiségek:  meseszoba és a sószoba. A nagy, füvesített udvarunkon esztétikus fajátékok, homokozók várják a gyermekeket. A KRESZ-pályán a biztonságos közlekedés alapjainak gyakorlására van lehetőség.

Gyermekcsoportjainkban szakmailag jól képzett, lelkes óvodapedagógusok dolgoznak. Óvónőink igényességét folyamatos önképzés, új alap- és szakdiplomák megszerzésére való törekvés jellemzi (nyelv- és beszédfejlesztő, közoktatási vezető stb.). Munkájukat segítik a szakképzett dajka nénik. A vegyes életkorú csoportokban tágabb lehetőség nyílik a gyermekekkel való egyéni bánásmódra, differenciálásra, a mikrocsoportos foglalkozásra.
Nevelőmunkánkat a családi nevelésre építjük. Elismerjük a család elsőségét. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, és a jó partnerkapcsolat kialakítását. A minőségirányítási programunkban megfogalmazott célok alapján törekszünk a partneri elvárásoknak megfelelni.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők az óvodával való ismerkedés során a gyermekük számára leginkább megfelelő óvodapedagógust és csoportot választhassák. Az így kialakított csoportokban kölcsönös a bizalom és hatékonyabb az együttműködés a családok és a nevelők között. Tudjuk, hogy az emberi jellem fejlődésének legfontosabb szakasza a 3-7 éves kor. Meghatározó tehát, hogy milyen nevelői hatások érik a gyermeket az óvodában.

>>A nevelés eszközének a játékot tekintjük (mint fő gyermeki tevékenység) .<<

Valljuk, hogy a játék a gyermeki ismeret és tapasztalatszerzés egyik legfontosabb színtere. Az egyéni fejlettség figyelembevételével, a változatos módszerekkel, és a fejlődéshez szükséges feltételek biztosításával érjük el, hogy a gyermekek képességeiket   kibontakoztathassák.

Óvodánk nevelőtestülete készítette el a Helyi Óvodai Nevelési Programot, mely meghatározza intézményünk közös cél és feladatrendszerét. Az óvodapedagógusok személyisége, módszertani szabadsága és az általuk kínált programok sokszínűvé teszik gyermekcsoportjainkat. Óvodánk sajátos arculatát meghatározza a három német nemzetiségi csoport. Az idejáró gyermekeket a nemzetiségi óvodapedagógusok nem csak a német nyelvvel ismertetik meg, hanem a német kultúrával és hagyományokkal is.

>>Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmód szokásainak és feltételeinek kialakítását<<

A mai kor követelményeinek megfelelően gondot fordítunk az egészséges táplálkozásra. Biztosítjuk az ételallergiás gyermekek étkeztetését is.

Fontosnak tartjuk a mozgáson alapuló készségfejlesztést, ezért szervezünk - a szülők igényeit is figyelembe véve - olyan programokat, mint úszás, atlétika, játékos torna, ovi foci, nép tánc, apák napja (játékos vetélkedők).

Rendszeres   programjaink :
- Évszakonkénti   játszóházak
- Kirándulások
- Mikulás   ünnepély
- Karácsony
- Szülők - Nevelők bálja
- Farsangi mulatságok
- Nyílt hét a jövendő óvodások és
  szüleik számára
- Gyermeknapi rendezvények
- Apák napja
- Évzáró
- Játékos délutánok
- Májusfa állítás - kitáncolás
- Iskolába készülők napja
- Színház- bábszínház
- Állatkerti   látogatás
- Kiállítások - múzeumok   megtekintése .


 

Nemzetiségi ünnepeink: Terményünnep, Márton  nap.

Programjaink nyitottak a családok számára is.

Az óvodánkban folyó szokásalakító és színvonalas nevelő - fejlesztő munka biztosítja, hogy gyermekeink az iskolai életre alkalmassá válnak. A logopédus segítő tevékenysége is hozzájárul nevelő munkánk eredményességéhez.
Óvodánk „Add a kezed” alapítványa mint közhasznú szervezet rendszeres támogatásával hozzájárul a magas színvonalú feltételek biztosításához.
Célunk olyan óvodai légkört teremteni:
ahol biztosított a gyermekek testi - lelki szükségleteinek kielégítése
ahol   a   gyermekek   nyugodt ,  vidám ,  szeretetteljes   légkörben   nevelkedhetnek,  és annyi   öröm   éri   őket , amiből   a   későbbi   életszakaszaikban   is   meríthetnek.
ahová   a   szülők   szívesen   és   biztonságtudattal   hozzák   gyermekeiket .


Gyermekképünk:

A gyorsan fejlődő, változó világ megköveteli tőlünk, hogy átgondoljuk az óvodai nevelőmunkánk egészét. Jövőnk záloga a gyermek! Az, hogy milyen lesz ez a jövő, a mi nevelőmunkánkon is múlik!

Olyan embert szeretnénk látni a gyermekben:
• aki őszintén, mélyen tud érezni,
• aki tud örülni, képes átérezni mások szomorúságát, fájdalmát,
• aki képes kimutatni érzelmeit,
• akiben nyiladozik az értelem, akiben egyre erősebb lesz az érdeklődés,
• aki harmonikus, kiegyensúlyozott,
• aki rácsodálkozik a világra, kíváncsi, érdeklődő, nyitott a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetére egyaránt,
• aki vidám, jókedvű, bizalommal fordul társaihoz és a felnőttekhez,
• akinek természetes igénye a mozgás és a játék,
• aki kreatív, sokoldalú személyiséggé válik az óvodáskor végére.

A nemzetiségi csoportjainkba járó gyermekek:
• legyenek nyitottak, fogékonyak a német nyelv és kultúra befogadására,
• váljon életük részévé, nyújtson örömet számukra a nemzetiségi ünnepek ápolása, az azon való részvétel.

 


Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Az óvoda dolgozói nevében:
 Szafner Ágnes
Óvodavezető