0637065001461172863.jpg

Nefelejcs csoport

      Mottónk: Mozgás - sport - gyermektánc, egészséges életmódra nevelés. Programunkban valljuk, hogy minden tevékenység a kisgyermekek számára a világ megismerésének forrása, egészséges fejlődésének alapja.

 

 

Bemutatkozás
2017-11-28

Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek fejlődő személyiség, képes legyen szeretetet adni, másokra figyelni, a társakért tenni. Korához képest érezze a család, az óvoda fontosságát.
A nevelőmunkánk során kiemelt feladatunk a környezettudatos nevelés és a jeles napok ápolása, ünneplése.
Valljuk, hogy az a gyermek, aki egy szakmailag jól felkészült, ráfigyelő óvodapedagógusok mellett él, sokat mozog, kérdez, figyel és játszik, az életkorához szükséges és a fejlődése szempontjából fontos képességét működteti.
Bizonyosak vagyunk afelől, hogy a kisgyermekkorhoz méltó, tartalmas elfoglaltságok, a „Magyar mozgáskotta”, játék- és meseélmények, gyermektáncok jó alapot adnak a következő érési fok, az iskoláskor építkezéséhez.
Valóságos eredményekre törekszünk a gyermekek érdekébe: az adott életkorhoz illő testi - lelki - szellemi harmónia megteremtésére.

Szakvizsgázott óvodapedagógusok.:   Felker Katalin, Kalocsai Réka

Dajka néni:                                                         Mits Gáborné
  
 

A(z) Nefelejcs csoport további hírei: