0637065001461172863.jpg

Nefelejcs csoport

      Mottónk: Mozgás - sport - gyermektánc, egészséges életmódra nevelés. Programunkban valljuk, hogy minden tevékenység a kisgyermekek számára a világ megismerésének forrása, egészséges fejlődésének alapja.

 

 

Mozgáskotta program
2017-11-28

Mozgáskotta Programcsomag óvodánkban
(Tájékoztató)


Óvodánk két csoportjában a Nefelejcs és a Zsebibaba csoportban a Magyar Gábor által kidolgozott Mozgáskotta Módszer alapján dolgoznak az óvodapedagógusok. 
Programjukban vallják, hogy minden mozgásos tevékenység a kisgyermek számára a világ megismerésének forrása, egészséges fejlődésének alapja. Nevelő munkájukban kiemelkedően fontos szerepet tölt be a  mindennapos testmozgás, illetve mozgásfejlesztés.

A Mozgáskotta módszer lényege:
Az alkalmazott módszerek segítségével a gyermekek komplex mozgásfejlesztésben részesülnek, így sajátítják el a természetes mozgás során a tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket.

A módszerhez széleskörű eszköztár áll rendelkezésükre ( kottalapok, karszalagok, dobogók, babzsákok, szőnyeg, összekötő elemek, illetve a foglalkozások anyagát tartalmazó tematika)

Jól beilleszthető az óvodai testnevelés foglalkozások mozgásos anyagába.

Komplex fejlesztő program, mely magába foglalja: az emlékezet, ritmus, térérzékelés, figyelem, beszédfejlesztés, megfigyelés, képzelet, fogalmi gondolkodás előkészítése, matematikai nevelés, problémamegoldó gondolkodás fejlesztést.

Játékos módon fejleszti a gyermekek testi és értelmi képességeit.

A széleskörű játékos fejlesztési formák megteremtik annak a lehetőségét, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson, készségei-képességei a megfelelő módon fejlődjenek.

 

A(z) Nefelejcs csoport további hírei: