0692835001461172950.jpg

Pinokkió csoport

Játékkal, mesével.


Fontosnak tartjuk, hogy a csoportunkba kerülő gyermekek számára derűs, szeretetteljes, családias légkört teremtsünk.

Szeretnénk, ha rácsodálkoznának a világra, kíváncsiak, érdeklődőek lennének a környezetük iránt.

Nevelési, fejlesztési tervünket mindig a csoport összetételének megfelelően készítjük,

szem előtt tartva, hogy az iskolába készülők kiemelt figyelmet kapjanak.


 

Bemutatkozás
2011-12-05

 
A gyermekek foglalkoztatása főbb tevékenységformák alapján történik. Egy napra egyféle tevékenységet tervezünk. Lehetőséget teremtünk az adott tevékenységben való elmélyülésre, s nem sürget - sem gyermeket, sem bennünket- a következő napirendi pont. Javaslatunk nem jelent merev korlátokat. A természetben adódó lehetőségeket kihasználva, énekléssel, verssel, mondókával, utánzó mozgással, számolással erősítjük meg a tapasztalatokat, amit szereztünk. Folyamatos napirenddel a gyermekek egyéni tempójához igazodó ritmusban, rugalmas időkeretben dolgozunk.


Napi kínálatunkba a gyermekek igényük és belső „állapotuk” szerint bármikor és bármennyi időre bekapcsolódhatnak. Alapvető szempontok: az elfogadás és kivárás, valamint az egyéni sajátosságok és különbségek, az egyéni fejlődési tempó figyelembevétele.


Miért játékkal, mesével? Azért, mert ebben a korban a játék a gyermekek legtermészetesebb tevékenysége, és a legfontosabb fejlesztő eszköze. A mese pedig éppúgy, mint a játék, örömforrás. Mindkettőből hiányzik a közvetlen oktató szándék. Mindkettő magától értetődő társas élmény. A mese az a beszédmód, amire egy 7 éven aluli kisgyermek tartósan kényszerítés nélkül figyelni tud.


Kiemelten kezeljük az egészséges életmódot! Naponta fogyasztunk gyümölcsöt, sokat tartózkodunk a szabadban, lehetőséget biztosítunk a gyermekek természetes mozgásainak gyakorlására. Meglátogatjuk a közeli játszótereket, ligetet, eljutunk a várba, piacra, vasútállomásra. Kirándulást szervezünk, ahol szívesen fogadjuk a szülők részvételét, segítségét. Évente állatkert és bábszínház bérletet vásárolunk.


A csoport programjai nyitottak, a családok igényük és lehetőségük szerint részt vehetnek a karácsonyi délelőttünkön, a farsangi és évzáró délutánunkon. Ezek a programok lehetőséget nyújtanak a szülők számára, hogy a csoport mindennapjaiba is bekapcsolódhassanak, és ízelítűt kapjanak az év közben tanultakról.


Nevelői hitvallásunk a következő:


„Te meg én barátok vagyunk. Barátságunk fontos nekem, és azt akarom, hogy Neked is fontos legyen.
Mindketten különálló, egyedi emberek vagyunk, igényeink is mások. Jogod van hozzá, hogy kielégítsd igényeidet, nekem pedig jogom van hozzá, hogy kielégítsem a magam igényeit. Tiszteletben tartom jogaidat, és azt akarom, hogy Te is tiszteld az enyéimet. Nem akarok vesztes lenni, miközben Te győzöl, és nem alkarok győzni a Te veszteséged árán. Azt akarom, hogy olyan megoldást találjunk, mely mindkettőnknek elfogadható, és amellyel mindketten nyerhetünk. Ha követjük e hitvallást, jobban fogjuk magunkat és egymást szeretni, barátságunk pedig erősödni fog.”


Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és gyermeket a Pinokkió csoportban.


Steiglerné István Judit                       Mátrai  Katalin                                   Kovácsné Szeredi Izabella
óvodapedagógus               szakvizsgázott óvodapedagógus                               dajka