0145314001461173058.jpg

Zsebibaba csoport

Mindenki számára ismert, hogy a mozgás milyen fontos szerepet tölt be
a gyermekek fejlődésében.
Ezért szeretettel várjuk csoportunkba azokat az óvodásokat,
akik szeretnek sokat "mozogni"
és ezt szüleik is fontosnak tartják. Kiemelt célunk, hogy az óvodánkban
eltöltött 3-4 év alatt megalapozzuk az egészséges életmód alapvető szokásait.
A gyermekek mozgásának fejlesztését két területen valósítjuk meg:
- a szabad játékban
- és a kötelező testnevelés foglalkozásokon.
Akár szabad, akár szervezett tevékenységben vesz részt egy gyermek,
számára mindaddig "játék" az egész, amíg örömmel és önként végzi.

                                   

Mozgáskotta program
2013-10-07

Mozgáskotta Programcsomag óvodánkban
(Tájékoztató)


Óvodánk két csoportjában a Nefelejcs és a Zsebibaba csoportban a Magyar Gábor által kidolgozott Mozgáskotta Módszer alapján dolgoznak az óvodapedagógusok. A módszert napi rendszerességgel alkalmazzák 30-40 percben az óvodai napirendbe építve.
Programjukban vallják, hogy minden mozgásos tevékenység a kisgyermek számára a világ megismerésének forrása, egészséges fejlődésének alapja. Nevelő munkájukban kiemelkedően fontos szerepet tölt be a  mindennapos testmozgás, illetve mozgásfejlesztés.

A Mozgáskotta módszer lényege:
Az alkalmazott módszerek segítségével a gyermekek komplex mozgásfejlesztésben részesülnek, így sajátítják el a természetes mozgás során a tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket.

Jól beilleszthető az óvodai testnevelés foglalkozások mozgásos anyagába.

Komplex fejlesztő program, mely magába foglalja: az emlékezet, ritmus, térérzékelés, figyelem, beszédfejlesztés, megfigyelés, képzelet, fogalmi gondolkodás előkészítése, matematikai nevelés, problémamegoldó gondolkodás fejlesztést.

Játékos módon fejleszti a gyermekek testi és értelmi képességeit.

A módszer alkalmazása során játszik a gyermek.

A széleskörű játékos fejlesztési formák megteremtik annak a lehetőségét, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson, készségei-képességei a megfelelő módon fejlődjenek.

A módszerhez széleskörű eszköztár áll rendelkezésünkre ( kottalapok, karszalagok, dobogók, babzsákok, szőnyeg, összekötő elemek, illetve a foglalkozások anyagát tartalmazó tematika)

Az óvodai nyíltnapokon az érdeklődő szülők betekintést nyerhetnek a Mozgáskotta foglalkozásokba, felvilágosítást kaphatnak az óvodapedagógusoktól.

A(z) Zsebibaba csoport további hírei: