ÓVODAI BEÍRATÁS
2019-05-08

Kedves Szülők!

Veszprém Megyei Jogú Közgyűlésének Köznevelési, Ijúsági és Sport Bizottsága értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2019. augusztus 31-ig betölti, hogy a fenntarásában működő Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodában

  A 2019/2020-as nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

 2019. május 8-án és 9-én (szerda, csütörtök) 8.00 -17.00 óra.

 A beíratás helye: Veszprémi Egry Úti Körztei Óvoda, 8200 Veszprém, Egry J.u.55.

Az óvoda felvételi körzete: Veszprém Megyei Jogú Város honlapján és a VMJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Irodáján megtekinthető.

A német nemzetiségi nevelést biztosító óvoda: Veszprémi Egry Úti Körztei Óvoda

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági  igazolvány

- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. május  30-ig írásban megküldi a szülőknek, illetve a törvényes képviselőnek.