Óvónői ajánlások gyerekeknek 2020.03.30-04.09.
2020-04-04

Kedves Szülők!


Óvodapedagógusaink, különböző tevékenységekhez válogattak linkeket, hogy az otthon töltött idő a gyermekekkel változatosabb legyen!


Jó együttjátszást kívánunk Önöknek!

 

2020.03.30-04.09.

Külső világ tevékeny megismerése

 

   HÚSVÉTI SZOKÁSOK                               

Matematikai tartalmú tapasztalatok:

Tanuljunk síkidomokat formákat

Feladatok:

 1. Húsvéti népszokások:locsolkodás, tojásfestés, barkaszentelés, kiszehajtás, villőzés
 2. A Húsvét szimbólumai:nyúl, bárány, tojás, kalács (népszokások felelevenítése élmények alapján;az ismeretek bővítése)

 

HÁZIÁLLATOK                                    

 

Feladatok: 1.A háziállatok külső jegyeinek megfigyelése a videofilmben

                  2. A háziállatok hangjának felismerése és utánzása a videofilmben

Feladatok: 1.A háziállatok felismerése, megnevezése

                  2. Az életmódjuk, táplálkozásuk megismeréseAz egyes állatok hasznosságának, felhasználási módjának                              megismerése

TAVASZI VIRÁGOK, FECSKÉK

 

Verselés, mesélés 

Mesék: 

 

Versek:

Feladatok:

 1. Szókincsbővítés
 2. Rövidebb versek önálló mondogatására buzdítás
 3. Szókincsük gyarapítása a mondókák, a mesék, versek segítségével
 4. A gyermekek érzelmi, és erkölcsi fejlődésének, esztétikai fogékonyságának segítése irodalmi élményeken keresztül
 5. Verbális emlékezet fejlesztése
 6. Artikuláció-, és arcizom fejlesztése
 7. Beszédészlelés -és megértés fejlesztése
 8. Beszéd észlelés-és megértés fejlesztése
 9. A mese hangulatának, humorának érzékeltetése

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Dalok: 

 

Zenehallgatás:                                                                      

Feladatok:

 1. Együtt dúdolás elősegítése
 2. Tapsolással, dobbantással ritmus vagy egyenletes lüktetés érzékeltetése
 3. Szívesen énekeljenek, ismerjék fel a tanult dalokat
 4. Zenei ízlésviláguk alakítása, formálás
 5. Zenei memória fejlesztése
 6. Belső hallás fejlesztése
 7. Mozgás-ének összhangja
 8. Hallási észlelés fejlesztés
 9. Tiszta éneklés gyakorlása
 10. Párbeszéd (bárány-asszonyka) gyakorlása

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

 

             

 

Feladatok:

 1. Kézizom fejlesztése, a sodrás, gömbölyítés technikájának gyakorlása
 2. Rész-egész viszonyának megtapasztalása, térlátás alakítása
 3. Szem-kéz koordináció fejlesztése
 4. Eszközhasználat fejlesztése
 5. Az alkotás örömének átélésével pozitív énkép formálása
 6. kéz, az ujjak izmainak erősítése
 7. a finommotorika fejlesztése az alaptechnikák gyakorlásával (sodrás, gömbölyítés, lapítás)

 

 

Mozgás

 

Német-Deutsche Beschӓftigungen

 

Feladatok:
1. Szem-kéz koordináció, karizom fejlesztése;
2. Szabálytudat alakítása, erőnlét, gyorsaság fejlesztése

További hírek: