Óvó nénik ajánlásai 2020.04.20-24.
2020-04-24

Kedves Szülők!


Óvodapedagógusaink, különböző tevékenységekhez válogattak újabb linkeket, hogy az otthon töltött idő a gyermekekkel változatosabb legyen!


Jó együttjátszást kívánunk Önöknek!

Külső világ tevékeny megismerése     

Feladatok: 

 1. Beszélgetés a Földről, ahol élünk (életfeltételek, élőlények)
 2. Földünk megóvása (környezetszennyezés, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, fák ültetése)
 3. Bővüljenek ismereteik a Földről, ezen belül a környezetvédelem fontosságáról.
 4. Szeressék a természetet, törekedjenek annak megóvására.
 5. Természeti környezettel kapcsolatos ismeretek bővítése
 6. Képeskönyvek, kisfilmek segítségével ismerkedjenek a Földünkkel
 7. zöldségek, gyümölcsök jellemző jegyeinek elsajátítása.
 8. Közlekedési eszközökről (szárazföldi, vízi, légi) ismereteik bővítése, új ismeretek nyújtása

 

Matematikai tartalmú tapasztalatok:

Feladatok:

 1. Halmazképzés, halmazválogatás, csoportosítás
 2. Gyakorolják az összehasonlítás, megkülönböztetés logikai műveletét.
 3. Gyakorolják a számosság megállapítását 10 elem esetén: tudjanak 10-ig számolni
 4. Pár fogalmának gyakorlása- figyeljük meg a rovarok lábait, csápját

 

Verselés, mesélés  

Mese:                               

 

 

Vers:

Anyanyelvi nevelés:

 

Feladatok:

 1. Beszédmegértés fejlesztése,
 2. Ok-okozati összefüggések felismerése, megfogalmazása
 3. Emlékezet fejlesztése
 4. Mozgás-beszéd összehangolása
 5. Értsék meg szűkebb és tágabb környezetük védelmének fontosságát a mese által.
 6. Szókincsgyarapítás
 7. Verbális emlékezet fejlesztése
 8. Auditív emlékezet fejlesztése
 9. Beszéd észlelés és megértés fejlesztése
 10. Mese cselekményének nyomon követése
 11. Helyes artikuláció fejlesztése, beszédmozgások
 12. Belső képi világ fejlesztése

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Énekek:                                                                               

 

Zenehallgatás:

 

Mondókák:

 • Madarak voltunk földre szálltunk… mondóka
 • Csiga- biga gyere ki
 • Mese mese mátka..
 • Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél.
 • Amikor a lámpa piros, az úttestre lépni tilos. Amikor a lámpa sárga, maradj csak a járdán állva. De amikor zöld a jel, szabad az út, indulj el.
 •  Mozgásos mondóka:
  Biciklire szálltam /karokkal tekerő mozdulatokat végzünk/
  Megfájdult a hátam. / a hát megérintése/
  Repülőre ültem /karok oldalsó középtartása/
  Nagyon elszédültem /jobbra-balra hajolgatás/
  Csónakkal mentem / evezés imitálása/
  Sajnos vízbe estem / a kezek rázása, mintha a vizet le akarnánk rázni/
  Máskor, ha sietek, inkább gyalog megyek / egy helyben járás/

 

Feladatok:

 1. Egyenletesség érzékeltetése
 2. Élmény nyújtása
 3. Hallási észlelés fejlesztése
 4. Játékos zenei úton bővüljenek ismereteik Földünkről.
 5. Fedezzék fel környezetünk hallható hangjait.
 6. Gyors- lassú éneklés gyakorlása ismert dalokkal
 7. Tiszta éneklés gyakorlása
 8. Hallási figyelem fejlesztése
 9. Zenei hangok differenciálásának fejlesztése
 10. Egyenletes lüktetés érzékeltetése, ritmusérzék fejlesztése
 11. Új dal elsajátítása
 12. Ritmusérzék, akusztikus figyelem, zenei emlékezet fejlesztése
 13. Játékos mozdulatok gyakoroltatása családtagokkal együtt 
 14. Halk-hangos érzékeltetése

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

 

Feladatok:

 1. Szem-kéz koordináció fejlesztése
 2. Eszközhasználat gyakorlása
 3. Váljon igényükké a környezet megóvása
 4. Éljék ki alkotófantáziájukat
 5. Tiszta, precíz munkára nevelés
 6.  Kreativitás kibontakoztatása
 7. Ujjak ügyességének fejlesztése
 8. Finommozgás fejlesztése
 9. Szem-kéz koordináció
 10. Monotónia tűrés fejlesztése
 11. Figyelem, szem-kéz koordináció, szemfixáció, türelem, formaérzék, esztétikai érzék fejlesztése,
 12. Tér irányok gyakorlása hajtogatások során
 13. Élvezzék az alkotás örömét
 14. Közös tevékenységek örömének együttes átélése
   

 

Mozgás

 

Feladatok:

 1. Nagymozgások fejlesztése
 2. Lábizmok erősítése, koordinálóképesség fejlesztése
 3. Téri tájékozódás fejlesztése
 4. Szem-kéz-láb koordináció fejlesztése
 5. Egyensúlyérzék fejlesztése
 6. Mozgásigény kielégítése
 7. Testséma fejlesztése

 

Deutsche Beschӓftigungen

Mӓrchen:                                                             

 

Aufgaben:
1. Die Kinder lernen Lieder und Reime in diesem Thema kennen.
2. Wortschatzerweiterung.

További hírek: