Óvónői ajánlások 2020.05-11-15.
2020-05-14

Kedves Szülők!


Óvodapedagógusaink, különböző tevékenységekhez válogattak újabb linkeket, hogy az otthon töltött idő a gyermekekkel változatosabb legyen!


Jó együttjátszást kívánunk Önöknek!

2020.05.11-15.

A külső világ tevékeny megismerése 

Feladatok:

 1. Madarak megfigyeltetése
 2. Részekből egész összeállítása
 3. A zöldségek felismerése, megnevezése
 4. Ismerkedés a kerti szerszámokkal, a palánták megfigyelése, hasonlóságok, különbségek felfedezése
 5. A palánta részeinek megnevezése ( gyökér, szár, levél, virág), a növény növekedéséhez
  szükséges feltételek megismerése (virágföld, napfény, víz)
 6. Mélyüljenek ismereteik a gyalogos közlekedéssel kapcsolatban
 7. Bővüljenek a biztonságos közlekedéshez szükséges ismereteik
 8. Közlekedési eszközök megnevezése
 9. Közlekedéssel kapcsolatos ismeretek bővítése
 10. Metakommunikációs jelek alkalmazása

Matematikai tartalmú tapasztalatok:                                   

Feladatok:

 1. Sor-oszlop fogalma
 2. Téri tájékozódás
 3. Azonosság-különbözőség
 4. Vizuális észlelés fejlesztése
 5. Rész-egész gyakorlása
 6. Matematikai fogalmak értelmezése, logikai gondolkodás fejlesztése
 7. Formai tulajdonságok felismerése
 8. Formaészlelés, téri látás

 

Verselés, mesélés

Mese: 

 

Anyanyelvi nevelés:

 

Vers:

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Ének:

 

Zenehallgatás:

 

Mondókák: 

 

Feladatok:

 1. Akusztikus figyelem fejlesztés
 2. Zenei ízlés formálása
 3. Új mondóka tanulása
 4. Auditív emlékezet fejlesztése
 5. Egyenletesség érzékeltetése, mondókaritmus érzékeltetése
 6. Hallási észlelés fejlesztése, tiszta éneklés, mozgás-ének összekapcsolása
 7. Figyeljenek a tempó pontos tartására
 8. Gyors és lassú tempó különbségének megfigyelése
 9. Zenei élmény befogadása
 10. Hallási figyelem fejlesztése
 11. Zenei hangok differenciálásának fejlesztése
 12. Belső hallás fejlesztése
 13. Egyenletes lüktetés érzékeltetése mozgással
 14. Ritmusérzék fejlesztése a dalok ritmusának érzékeltetésével

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Feladatok

 1. Szem-kéz koordináció fejlesztése
 2. Megfigyelő képesség fejlesztése
 3. Szem-kéz koordináció fejlesztése
 4. Ollóhasználat gyakorlása
 5. Éljék ki alkotófantáziájukat
 6. Ceruzafogás fejlesztéseujjak ügyességének fejlesztése
 7. Finommotorikus mozgások fejlesztése
 8. Kreativitás fejlesztése
 9. Vizuális figyelem fejlesztése
 10. Ismerkedés a szerszámokkal és az alapanyagokkal
 11.  Az ültetés technikájának gyakorlása;

Mozgás

Feladatok:

 1. Állóképesség növelése
 2. Alaklátás fejlesztése
 3. Testsémafejlesztése, megadott testrészre koncentrálás
 4. Irányok gyakorlása
 5. Nagymozgások fejlesztése
 6. Lábizmok erősítése, koordináló képesség fejlesztése
 7. Mozgáskoordináció, egyensúlyérzék fejlesztése
 8. Egyensúlyérzék fejlesztése
 9. Szem-kéz koordinációfejlesztéses
 10. Együtt mozgás, együttes játék fejlesztése
 11. Szimbólumok azonosítása
 12. Alkalmazkodó képesség fejlesztése
 13. Reakció idő, reagáló képesség fejlesztése
 14. Mozgásigény kielégítése, erőnlét, állóképesség, kondíció fejlesztése;
   

 

Deutsche Beschӓftigungen

Mӓrchen:

További hírek: