Óvónői ajánlások 2020.05. 25-29.
2020-05-27

Kedves Szülők!


Óvodapedagógusaink, különböző tevékenységekhez válogattak újabb linkeket, hogy az otthon töltött idő a gyermekekkel változatosabb legyen!


Jó együttjátszást kívánunk Önöknek!

2020.05.25-29.

A külső világ tevékeny megismerése

1.Légi közlekedési eszközök felismerése, megnevezése

2.Vízi-és légi közlekedési eszközök kiválasztása, kiszínezése

3.Melyik hol közlekedik a képen végignézve balról jobbra haladva

4. Melyik hol közlekedik ?Jelöld meg! Vízen, levegőben, sínen, úton

Feladat:

 1. Növény védelme és a gyűjtők egészségének, életének védelme.
 2. Meglévő ismeretek bővítése, újakkal kiegészítése
 3. Vízi-és légi járművek felismerése, megnevezése
 4. Ismerjék meg népi kultúránk értékeit, hagyományait
 5. A szülőkkel, testvérekkel való otthoni beszélgetések, közös tevékenységek során erősödjön partneri kapcsolatuk.
 6.  Próbálják felidézni az elmúlt évek gyermeknappal kapcsolatos élményeit, törekedjenek gondolataik kifejezésére.
 7. A gyümölcsök felismerése, megnevezése, a színük megfigyelése
 8. A gyümölcsök felismerése alakjuk, ízük, illatuk alapján, az eltevési módok megismerése
 9. Közösségi érzés alakítása
 10. Milyen jó gyereknek lenni
 11. Azonosságok felismertetése
 12. Párosítás gyakoroltatása

 

Matematikai tartalmú tapasztalatok:   

                

Feladat:

 1. Számolási készség gyakorlása, rész egész gyakorlása.
 2. Fedezze fel a szabályt, miszerint tudja eldönteni, hogy jobbra, vagy balra repül a méhecske.
 3.  Ismerje fel, majd alkalmazza digitális eszköz segítségével a képen látott méhecske melyik irányba repül.
 4. Számfogalom fejlesztése dobókockák, számok segítségével
 5. Megfigyelőképesség fejlesztése
   

 

 

Verselés, mesélés

Mese:

 

Vers:                                                                                                

Feladat:

 1. Sorold fel a mese szereplőit, miután meghallgattad a mesét
 2. Meglévő ismeretek bővítése, újakkal kiegészítése
 3. ízi-és légi járművek felismerése, megnevezése
 4. Anyanyelvi és verbális képességek fejlesztése: szókincsbővítés, beszédszervek
 5. Képzelet, szövegértés fejlesztése, mesehallgatás, vershallgatás alkalmával
 6. Szókincsgyarapítás; beszédritmus, artikuláció fejlesztése
 7. Verbális emlékezet fejlesztése; ok-okozati összefüggések, tanulságok megfogalmazása
 8. Koncentráció fejlesztése
 9. Belső képi világ fejlesztése mesék által
 10. Auditív figyelem fejlesztése
 11. Értékszocializáció a mese segítségével
 12. A gyermeki képzelet fejlesztése
   

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Ének:

Zenehallgatás:

Mondóka:                                                                   

 

Feladat:

 1. Figyelem, ritmusérzés fejlesztés
 2. Emlékezet fejlesztése
 3. Mozgás-beszéd összehangolása
 4. Hallási észlelés fejlesztése
 5. Tiszta, középerős éneklés gyakorlása
 6. Zenehallgatás során művészeti értékek befogadására szoktatás
 7. Éneklési készség, belső hallás fejlesztése
 8. Önálló éneklés gyakorlása, tempóérzék fejlesztése
 9. Zenei élmény befogadása
   

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

 

Feladat:

 1. Figyelem fejlesztés
 2. Kéz és szem mozgás összehangolása
 3. Rész-egész fejlesztése
 4. Kreativitás,;esztétikai érzék fejlesztése
 5. Eszközhasználat gyakoroltatása
 6. Ceruzafogás, helyes nyomaték gyakorlása
 7. Szem- kéz koordináció fejlesztése
 8. Motoros képességek fejlesztése kreatív alkotó tevékenység során
 9. Érzékelés, észlelés fejlesztése: geometriai forma, színek, rész-egész összefüggésének felismerése
 10. Ismerkedés az új technikákkal, a felületfestés gyakorlása
 11. Ujjak erősítése, hajtogatás által
 12. Nagy felületen való ábrázolás gyakorlása
   

Mozgás

Feladat:

 1. Figyelem fejlesztése
 2. Az ujjak mozgásának fejlesztése.
 3. Keresztmozgások fejlesztése
 4. Testséma fejlesztése
 5. Zene ritmusérzék fejlesztése gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása közben.
 6. Szem-kéz és szem-láb koordináció, megfigyelőképesség fejlesztése.
 7. Mozgásigény kielégítése, erőnlét, állóképesség, kondíció fejlesztése;
 8. Mozgáskoordináció, testséma fejlesztése
 9. Téri tájékozodás fejlesztése
 10. Erőnlét, mozgás- fegyelem fejlesztése
 11. Keresztcsatornák fejlesztése

Deutsche Beschӓftigungen

Lied:

Märchen:

Aufgaben:

 1. Die kinder erkennen die kleine Tiere
 2. Sie müssen benennen sie, die Schmetterling, die Schnecke,der Marienkäfer…

További hírek: